Na gjeni:


Adresa: Gjin Bue Shpata, Nr 6
Tiranë
Tel: +355 44507853
Email: idk@idk-al.org