Home
INSTITUTI I DIALOGUT DHE KOMUNIKIMIT
(ish shtëpia e Librit dhe Komunikimit)
 

Instituti i Dialogut & Komunikimit
Adresa: Rruga "Myslym Shyri"
Pallati 47, Ap 4, Tiranë Albania

Tel: +355 4 4507853

E-mail:idk@idk-al.org

 

Libra për një shoqëri të hapur

HistoriMarc Bloch
Apologji për historinë
ose
mjeshtëria e historiani
t


Fernand Braudel
Mesdheu

Fernand Braudel
Gramatikë e qytetërimeve

Kenneth Clark
Qytetërimi

Jacques Le Goff
Mesjeta në zanafillat
e identitetiti europian


Jean-Pier Vernant
Gjithësia, Perënditë, Njerëzit
Rrëfime greke për zanafillën


Stefan Zweig
Triumfi dhe tragjizmi i Erazmit të Roterdamit

Bernard Lewis
Islami dhe perëndimi

Bernard Lewis
Ku është gabuar?

Niall Ferguson
Triumfi i parasë

Bernard Lewis
Lindja e Turqisë Moderne

Bernard Lewis
Fundi i historisë moderne në Lindjen e Mesme


Norman Rich
Diplomacia e fuqive
të mëdha 1814-1914


Misha Glenny
Histori e Ballkanit


Maria Todorova
Ballkani imagjinar

Predrag Matvejeviç
Libër dore për Mesdheun

Ian Buruma,
Avishai Margalit
Oksidentalizmi
Perëndimi dhe armiqtë e tij

Richard Clogg
Historia e përmbledhur
e Greqisë

Ernest Gellner
Nacionalizmi
   
 
Faqja e parë | Rreth nesh | English | Sitemap.txt | Sitemap.xml | Sitemap.html |
© IDK