Home
INSTITUTI I DIALOGUT DHE KOMUNIKIMIT
(ish shtëpia e Librit dhe Komunikimit)
 

Instituti i Dialogut & Komunikimit
Adresa: Rruga "Myslym Shyri"
Pallati 47, Ap 4, Tiranë Albania

Tel: +355 4 4507853

E-mail:idk@idk-al.org

 

Libra për të gjithë

 


Enciklopedi e përgjithshme
e Oksofrdit


Iain Mc Lean
Alistar McMillan

Fjalor Politik

Përgatitur nga
Gordon Marshall
Fjalor i Sociologjisë

Sfidat e shekullit të XXI

Missouri Group
Raportimi dhe shkrimi i lajmit


Françoise Dolto
Kur vjen një fëmijë


Pierluigi De Vecchi, Elda Cerchiari
Kohët e Artit I

Pierluigi De Vecchi, Elda Cerchiari
Kohët e Artit II

Mashall McLuhan
Instrumentat e komunikimit

Gillian Butler, Freda McManusl
Psikologjia

John Monaghan,
Peter Jus
Antropologjia një hyrje e shkurtër

Georges Bataille
Erotizmi

Ferdinando Savater
Bisedë me tim bir


George Steiner
Në kështjellën e mjekërkaltrit

 
 
Faqja e parë | Rreth nesh | English | Sitemap.txt | Sitemap.xml | Sitemap.html |
© IDK