Home
INSTITUTI I DIALOGUT DHE KOMUNIKIMIT
(ish shtëpia e Librit dhe Komunikimit)
 

Instituti i Dialogut & Komunikimit
Adresa: Rruga "Myslym Shyri"
Pallati 47, Ap 4, Tiranë Albania

Tel: +355 4 4507853

E-mail:idk@idk-al.org

 

 

 

Botime

Botimet IDK janë të ndarë në disa kategori:


Libra për një shoqëri të hapur

Libra për të gjithë


Histori e Shqipërisë/Studime shqiptare

Politikë, Fe, Ekonomi, Aktualitet

Letërsi nga bota

 

Gjithashtu bashkëngjitur do të gjeni dhe katalogun tonë të botimeve

Katalog 2015/16.pdf

 


 

 
Faqja e parë | Rreth nesh | English | Sitemap.txt | Sitemap.xml | Sitemap.html |
© IDK