Home
INSTITUTI I DIALOGUT DHE KOMUNIKIMIT
(ish shtëpia e Librit dhe Komunikimit)
 

Instituti i Dialogut & Komunikimit
Adresa: Rruga "Myslym Shyri"
Pallati 47, Ap 4, Tiranë Albania

Tel: +355 4 4507853

E-mail:idk@idk-al.org

 

Botimet e fundit

Titulli: Tri sprova për matematikën
Autori:Aleko Minga
Numri i faqeve: 213 fq
Çmimi: 600 lekë
ISBN 978-9928-136-32-9

 

“Tri sprova për matematikën” sjell në vëmendjen e lexuesit një problematikë të rëndësishme:

  1. Përse është objektiv dhe i pashmangshëm procesi i matematizimit të shkencës? Cila është dialektika e tij? Çka u ofron matematika shkencave që matematizohen? Përse depërtimi i matematikës në degët e tjera të dijes është një stimul i fuqishëm përparimi për vetë matematikën?
  2. A ndodhin revolucione në matematikë? Në qoftë se po të ç`tipi janë ato?
  3. Ndarja midis dy kulturave, kulturës letraro-artistike apo, në përgjithësi, humanitare, nga njëra anë, dhe kulturës tekniko-shkencore, nga ana tjetër, a është shndërruar në një çarje humnerore apo ende ekzistojnë lidhje midis tyre, që mund të kthehen në kanale komunikimi të dobishëm dhe me përfitim të ndërsjelltë.

“Sprovat” janë një përpjekje për t`u dhënë përgjigje këtyre pyetjeve.

 
Faqja e parë | Rreth nesh | English | Sitemap.txt | Sitemap.xml | Sitemap.html |
© IDK