Home
INSTITUTI I DIALOGUT DHE KOMUNIKIMIT
(ish shtëpia e Librit dhe Komunikimit)
 

Instituti i Dialogut & Komunikimit
Adresa: Rruga "Myslym Shyri"
Pallati 47, Ap 4, Tiranë Albania

Tel: +355 4 4507853

E-mail:idk@idk-al.org

 

Veprimtaritë e fundit

 
   

Instituti i Dialogut & Komunikimit në bashkëpunim me Fondacionin Friedrich-Eberet dhe CDI, ACFR, AIIS, IDM, IDK publikojnë studimin me titull:

"Shqiptarët dhe modeli social evropian - mangësitë, pengesat, sfidat, vizionet"

Shkarko publikimin

 
 
 
Faqja e parë | Rreth nesh | English | Sitemap.txt | Sitemap.xml | Sitemap.html |
© IDK