Home
INSTITUTI I DIALOGUT DHE KOMUNIKIMIT
(ish shtëpia e Librit dhe Komunikimit)
 

Instituti i Dialogut & Komunikimit
Adresa: Rruga "Myslym Shyri"
Pallati 47, Ap 4, Tiranë Albania

Tel: +355 4 4507853

E-mail:idk@idk-al.org

 

Veprimtaritë e fundit

 
   
Drejtori Ekzekutiv i Institutit të Dialogut & Komunikimit bëhet anëtar i bordit të Qendra për Demokraci dhe Pajtim në Evropën Juglindore

Qendra për Demokraci dhe Pajtim në Evropën Juglindore është një organizatë jo-qeveritare, organizatë jo-fitimprurëse kërkon të nxisë se shoqëritë demokratike, pluraliste dhe paqësore në Evropën Juglindore. Ne përkrahim parimet e përgjegjësisë sociale, zhvillimin e qëndrueshëm, dhe pajtimin mes popujve në zonë. Kemi arritur qëllimet tezën përmes seminareve, publikimeve, konferencave, projekteve kërkimore, programe shkëmbimi, si dhe sondazhet e opinionit.

Bordi i Drejtorëve i Qendrës është i përbërë nga 14 burra dhe gra nga Evropa Juglindore, Amerikën e Veriut dhe Evropën Perëndimore që mbështesin qëllimet e Qendrës.

 

 
 
 
Faqja e parë | Rreth nesh | English | Sitemap.txt | Sitemap.xml | Sitemap.html |
© IDK