Home
INSTITUTI I DIALOGUT DHE KOMUNIKIMIT
(ish shtëpia e Librit dhe Komunikimit)
 

Instituti i Dialogut & Komunikimit
Adresa: Rruga "Myslym Shyri"
Pallati 47, Ap 4, Tiranë Albania

Tel: +355 4 4507853

E-mail:idk@idk-al.org

 

Veprimtaritë e fundit

 
   

Instituti i Dialogut & Komunikimit së bashku me Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
publikojne studimin

'Një vështrim
i mbulimit mediatik të problematikës që lidhet me fenë
Janar - dhjetor 2016'

Shkarko publikimin

 
 
 
Faqja e parë | Rreth nesh | English | Sitemap.txt | Sitemap.xml | Sitemap.html |
© IDK